Kulturminnet Tjärränna 1

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

RAÄ