Typ: skvaltkvarn

Kulturminnet Kvarn

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen;

Typ: skvaltkvarn

Kvarnlämning, bestående av ett dämme , ca 10 m l (NNÖ-SSV,NV-SÖ), 1,5-2 m br och intill 0,8 m h.