Torpet Lillanäs

under Knihult i D Vashults rote

Första gången namnet Lillanäs dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1861-1865. Sista familjen på torpet var: Carl Johan Pettersson född 1853 i Sibbarp, gift 1880 hustrun Martha Gustavsdotter född 1858 i Almundsryd dottern Anna Maria född 1880 i Härlunda dottern Albertina född 1882 i Härlunda, avled 1883 sonen Peter Johan född 1883 i Härlunda sonen Ernst Arvid född 1886 i Härlunda sonen Salomon Ansgarius född 1889 i Härlunda dottern Albertina född 1891 i Härlunda dottern Hilda född 1894 i Härlunda dottern Ester född 1897 i Härlunda dottern Nina född 1899 i Härlunda sonen Karl Oskar född 1902 i Härlunda Två av sönerna bodde kvar så länge de levde.