Torpet Lillanäs

under Knihult i D Vashults rote

  Första gången namnet Lillanäs dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1856-1860.   Boende 1859- 1879; Inflyttade 1859 från Kyrkön under Karsemåla; Torparen Magnus Håkansson född 1829, Härlunda. hustrun Christina Jonsdotter född 1833, Västra Torsås. sonen Johan född 1859, Härlunda. sonen Peter Gustav född 1860, Härlunda. sonen Sven Magnus född 1863, Härlunda. Familjen flyttar 1866 till en backstuga under Karsemåla.   Inflyttade 1866 från backstugan Nabben under Knihult; Anders Olsson född 1840, Västra Torsås. hustrun Elin Isaksdotter född 1825, Almundsryd. Paret skiljer sig och Elin bor kvar tills hon flyttar till Virestads socken 1876. Prästen flyttar över Anders till förteckningen över personer som vistas på okänd ort. Elin gifter som sig och bor senare på Grönastrand under Knihult.   Det framgår inte när de flyttade in men hade tidigare bott på Grönastrand under Knihult; Bengt Jonasson född 1840, Härlunda. hustrun Stina Isaksdotter född 1833, Almundsryd? Bör vara syster till Elin ovan. barnhusbarnet Carl Robert Jansson född 1864, Stockholm. Familjen emigrerar till Amerika 1879.   Boende 1879-> Inflyttade från Västra Torsås socken 1879; Torparen Sven Johansson född 1821, Västra Torsås. hustrun Elin Abrahamsdotter född 1823, Västra Torsås. sonen Johan född 1861, Västra Torsås. Emigrerar till Amerika men oklart vilket år. Prästen skriver in honom som obefintlig och har där sen antecknat att han är i Amerika. Sven och Elin flyttar 1883 till Osbacken under Långhult.   Inflyttade 1882 från Karsemåla; Carl Johan Pettersson född 1853 i Sibbarp, gift 1880 med hustrun Martha Gustavsdotter född 1858 i Almundsryd dottern Anna Maria född 1880, Härlunda. Flyttar till Välinge, Malmö 1898. Kommer tillbaka hit igen 1904 men då ifrån Väsby, Malmö. Flyttar 1905 till Snöstorp, Halland. dottern Albertina född 1882, avled 1883 sonen Peter Johan född 1883, Härlunda. Flyttar till Välinge, Malmö 1898. Kommer tillbaka därifrån igen 1903. Flyttar 1908 till Qviinge, Kristianstad. sonen Ernst Arvid född 1886, Härlunda. Flyttar till Qviinge, Kristianstad 1902. Kommer tillbaka hit igen 1905 men då ifrån Färlöv, Kristianstad. Flyttar tillbaka till Qviinge 1909, kommer tillbaka därifrån 1916. sonen Salomon Ansgarius född 1889, Härlunda. Flyttar 1909 till Qviinge, Kristianstad. dottern Albertina född 1891, Härlunda. Flyttar till Danmark 1914? (eventuellt kan det stå 1917) dottern Hilda Italia född 1894 i Härlunda. Flyttar till Virestads socken 1924. dottern Ester Severina född 1897 i Härlunda. Flyttar till Virestads socken 1920. tvillingarna Nina Viktoria och Karl Oskar födda 1899 i Härlunda. Karl Oskar död senare samma år. Nina flyttar 1928 till St. Petri, Malmö. Kommer tillbaka därifrån 1932. Flyttar till Virestad 1933. sonen Karl Oskar född 1902 i Härlunda Två av sönerna bodde kvar så länge de levde.   Enligt Lantmäteriets historiska kartor avsöndrades torpet från gården 1901. Köpare var då Carl Johan Pettersson ovan.