Torpet Qvarntorpet

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Ingen skylt. Namnet har varierat mellan backstugan/torpet Qvarnen, Qvarntorp men oftast bara Qvarntorpet. Första gången det dyker upp i husförhörslängden för Härlunda socken är i boken över åren 1789-1810. Sista gången namnet finns med är i boken över åren 1861-65.   Den exakta platsen för torpet är inte helt klar (ingen tydlig ruin funnen) men det har legat i området enligt karta från Häradsbäcks laga skifte år 1842 (se bild längst ner på sidan).   Boende 1789-1859; Mattis Hansson född 1757. Död 1823. hustrun Karin Carlsdotter född 1770. Inflyttad från Virestad socken 1794. Död 1825. dottern Ingeborg född 1794. Anteckning "död" dottern Elin född 1800. dottern Maria född 1808. Död 1809. sonen Hans född 1812. Död 1819. ? pigan Karin Olofsdotter född 1750. Anteckning "död" dräng Mattis Bengtsson född 1792. Inflyttad från Virestad socken 1812; Jöns Carlsson född 1790. Kanske bror till Karin ovan?   Johan Bengtsson född 1798 hustrun Ingeborg Persdotter född 1804. Död 1829. dottern Johanna född 1826. Flyttar till Häradsmåla 1845. dottern Karin född 1829. Flyttar till Häradsmåla 1846. Johan omgift med Eva Andersdotter född 1802. Tillsammans får de barnen; sonen Sven född 1831. dottern Stina född 1833. sonen Håkan född 1839.   Maria Carlsdotter född 1787, Almundsryd. Kom från gården Häradsbäck inget år angett. Bor kvar till sin död 1856, se mer nedan. Inhyses pigan Kristina Persdotter född 1807, Härlunda. Inflyttad 1842 från gården Häradsbäck med sin son Jonas Bengtsson född 1842, Härlunda. Hon får även sonen Magnus född 1847, död 1858.     I husförhörslängden över åren 1841-1848 står Maria Carlsdotter istället som torpare. Johan, Eva och barnen står på samma sida i boken men det ser ut som prästen skrivit till "Backstuga" över deras namn och de står som inhyses. I boken efter det (över åren 1849-1855) står Maria fortfarande själv på torpet och de andra under backstugan. Dock så har prästen lagt till brukaren Jonas Jonsson född 1830, Virestad. Han flyttar in 1854 från Häradsbäcks soldattorp där hans far var soldaten för roten. Hans hustru Ingeborg Petersdotter född 1823, Härlunda kom från gården Häradsbäck där hon varit piga. Deras son Carl född 1854, Härlunda Familjen flyttar 1856 till torpet Rosendal i Långhult som står att det ägs av Jonas far, soldaten Jon Bäck.   Maria står som brukare av halva torpet tills hon dör 1856. Den andra hälften brukades av; Håkan Håkansson född 1830, Härlunda hustrun Signild Persdotter förr 1824, Almundsryd. De flyttade båda två in 1856 från gården Häradsbäck och flyttar ut igen 1858 till Slätthult.   Inflyttade 1856 som brukare av halva torpet; Peter Svensson född 1833, Härlunda. Inflyttad från gården Häradsbäck där han varit dräng. hustrun Stina Johansdotter född 1833, Härlunda. Inflyttad från Häradsmåla där hon varit piga. dottern Sophia född 1857, Härlunda Familjen flyttar 1859 till Häradsbäcks soldattorp där de står som arrendatorer. I nästa husförhörslängd (över åren 1861-1865) finns inga boende på torpet och prästen har skrivit "brukas under gården". Efter detta försvinner namnet Qvarntorpet helt.   [caption id="attachment_8293" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Häradsbäck laga skifte 1842 här benämns kvarnen och torpet. Qvarntorpet nämns bla. med nr: 51-52 som "åker till Qvarntorpet",  697-699 som "äng till Qvarntorpet" och 700 som "Qvarntorpet kålgård".[/caption]   [caption id="attachment_9437" align="alignnone" width="300"] Kartan från Lantmäteriets historiska kartor. Karta Häradsbäck hemmansklyvning 1886. Torpet finns då inte i husförhör men Qvarntorpet omnämns ändå i texten bla med nr. 158-166 som "Qvarntorpet åker"[/caption]