Kulturminnet Tjärränna och beckkok

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, 10x10 m (NV-SÖ), bestående av 1 tjärränna och 1 beckkok. Tjärrännan, ca 6 m l (NÖ-SV), ca 1,5 m br och intill 0,3 m dj, inget synligt bröst. I NÖ änden av rännan en uppsamlingsgrop, intill 0,6 m dj och intill 2 m diam. 6 m NV om rännan ett beckkok, 3x3 m och 0,5 m h. I mitten en stensatt grop för grytan, närmast rund, 1,1 m diam och intill 0,6 m dj. Stensatt eldningshål i NÖ sidan.