Kulturminnet Kolbotten

under Ulriksmåla i F Husjönäss rote