Kulturminnet Buddastenen Trolleboda

under Trolleboda i G Spjutaretorps rote

Gränsmärke Buddastenen Trolleboda