Torpet Sjöboholm (Tulla-täppet)

under Vashult i D Vashults rote

Skylt finns Även kallats Tulla-täppet. Namnet Sjöboholm dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1811-1820.   Boende ca. 1811-1880; Det framgår inte när de flyttade in men familjen hade tidigare bott på torpet Engön under Vashult; Daniel Håkansson född 1788 hustrun Lisbeth Johansdotter född 1790 dottern Maria född 1818 sonen Johannes född 1820. Flyttar 1841 till Örkeneds socken. Se mer om honom längre ner. Familjen flyttar till torpet Blädingenäs under Häradsbäck, Daniel avlider kort därefter och änkan Lisbeth flyttar då tillbaka med barnen. Se mer om dem längre ner.   Nils Sunesson? född 1793 hustrun Kerstin Jonsdotter född 1789 hennes son Per Börjesson född 1816 gemensamma sonen Johan Nilsson född 1821.   Torpar drängen Per Månsson född 1803. Inhyses Måns Svensson född 1770 hustrun Sissa Carlsdotter född 1783 dottern Maria född 1812 Föräldrar och syster till Per, de flyttar alla 1823 till Virestads socken. Vet inte när de kom tillbaka till Härlunda men de kommer senare också att bo på torpet Blädingenäs under Häradsbäck.   Det framgår inte när de flyttade tillbaka men troligen runt 1823 då familjen ovan flyttat ut. Änkan Lisbeth Johansdotter gifter om sig med Nils Persson född 1803, Härlunda. Tillsammans får de barnen; dottern Martha Nilsdotter född 1824, Härlunda, Flyttar 1841 till Virestads socken. Inflyttad här igen 1849 men kom då från gården Häradsbäck. Flyttar återigen till Virestad 1851. dottern Johanna Nilsdotter född 1827, Härlunda. Flyttar 1848 som piga till gården Vashult. sonen Jonas Nilsson född 1829, avled 1836 sonen Jon Nilsson född 1831, Härlunda. Han bor sedan här med sin familj (se längre ner) och föräldrarna som inhyses. Nils bor kvar tills han dör 1880 och Lisbeth dog 1869.   Drängen Sven Bengtsson född 1821, Virestad. Inflyttad 1842 från Brändetorp. Flyttar 1845 till Långhult.   Inflyttade 1843 från torpet Femlingelund under Vashult; Johannes Danielsson född 1820 (Lisbeths son Johannes ovan) hustrun Ingeborg Jonsdotter född 1820, Virestad dottern Catharina född 1846, Härlunda dottern Anna född 1848, Härlunda Familjen flyttar 1849 till Virestads socken.   Drängen Hans Bondesson född 1820, Härlunda. Inflyttad 1852 från torpet Fållen under Vashult. Flyttar 1855 till torpet Skärfsudden under Vashult.   Jon Nilsson (ovan) gifter sig 1856 med Sissa Andersdotter född 1830, Jämshögs socken. Inflyttad 1855 från Virestads socken och står först som piga på torpet. Tillsammans får de barnen; sonen Peter Johan född 1856, Härlunda. Död 1856. sonen Johannes född 1857, Härlunda dottern Maria Christina född 1859, Härlunda sonen August född 1861, Härlunda dottern Emma född 1862, Härlunda. Död 1862. Familjen flyttar 1870 till en backstuga under Vashult.   Torparen Bengt Persson född 1843, Härlunda. Inflyttad 1867 från gården Vashult. hustrun Johanna Jönsdotter född 1844, Virestad. Inflyttad 1868, det står från sidan 51 (vilket är Knihult) men på den sidan finns hon inte.   Inflyttade från torpet Kvarnhult under Vashult 1868; Inhyses, Johannes Håkansson född 1818, Härlunda hustrun Kerstin Persdotter född 1811?, Härlunda sonen Johannes född 1837, Härlunda. Anteckning "vistas i Danmark sedan flera år" sonen Peter född 1842, Härlunda dottern Maria född 1845, Härlunda. Död 1870. Familjen flyttar 1870 till torpet Fållen under Vashult.   Inhyses pigan Elin Jönsdotter född 1816, Härlunda. Hennes son Olof Magnusson född 1854, Härlunda. De flyttar 1868 till torpet Skärfsudden under Vashult.   Namnet Tulla-täppet kommer troligen av att en man vid namn Jonas Jönsson Tull bodde här som den sista boende. De flyttade in från torpet Vinsnäs under Vinskalle 1870; Jonas Jönsson Tull född 1821, Västra Torsås socken hustrun Nilla Jönsdotter född 1816 också hon i Västra Torsås dottern Kristina född 1849, Västra Torsås sonen Jöns född 1859, Härlunda Familjen flyttade 1874 till Torbjörnahult, Härlunda socken. Kvar då är bara änklingen Nils Persson som avlider 1880. Därefter försvinner namnet Sjöboholm och finns inte i någon av de senare husförhörslängderna. [caption id="attachment_8403" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Sjöboholm vid Vashults laga skifte år 1872.[/caption]