Torpet Sjöboholm

under Vashult i D Vashults rote

Även kallats Tulla-täppet. Namnet Sjöboholm dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1811-1820. Familjen som då bor på torpet var: Daniel Håkansson född 1788 hustrun Lisberth Johansdotter född 1790 (inflyttad 1816 från Jämshög socken) dottern Maria född 1818 sonen Johannes född 1820 Familjen flyttar till torpet Blädingenäs under Häradsbäck, Daniel avlider kort därefter och änkan Lisbeth flyttat tillbaka med barnen. Hon gifter om sig med Nils Persson och då ser familjen ut som följer: Nils Persson född 1803, Härlunda hustrun Lisbeth Johansdotter (som ovan) hennes dotter Maria Danielsdotter (som ovan) hennes son Johannes Danielsson (som ovan) dottern Martha Nilsdotter född 1824, Härlunda dottern Johanna Nilsdotter född 1827, Härlunda sonen Jonas Nilsson född 1829, avled 1836 sonen Jon Nilsson född 1831, Härlunda   Yngste sonen Jon bor sedan här med sin familj och föräldrarna som inhyses. Nils bor kvar tills han dör 1880 och Lisbeth dog 1869. Jon och hans familj flyttar 1870 till torpet Planen (också under Vashult). Namnet Tulla-täppet kommer av att en man vid namn Jonas Jönsson Tull bodde här som den sista boende. I husförhörslängden över åren 1871-1875 ser familjen på torpet ut enligt följande: Jonas Jönsson Tull född 1821, Västra Torsås socken hustrun Nilla Jönsdotter född 1816 också hon i Västra Torsås dottern Kristina född 1849, Västra Torsås sonen Jöns född 1859, Härlunda Familjen flyttade 1874 till Torbjörnahult, Härlunda socken. Kvar då är bara änklingen Nils Persson som avlider 1880. Därefter försvinner namnet Sjöboholm och finns inte i någon av de senare husförhörslängderna.