Torpet Ljusadal

under Björkeryd i D Vashults rote

Första gången namnet Ljusadal dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är den över åren 1871-1875. Skylt saknas.