Torpet Lilla Hult

under Knihult i D Vashults rote

Troligen samma som torpet som kallats "Nys" efter soldaten som bodde där, Adolf Andersson Ny född 1874 i Skatelöv. Namnet Lilla Hult dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd i den över åren 1821-1829. I husförhörslängden över åren 1876-1880, står det "brukas under gården 1880" och i boken som är över åren 1893-1899 är namnet Lilla Hult överstrukit och i följande böcker saknas namnet helt. Följande står som boende under "Nys": Adolf Andersson Ny född 1874 i Skatelöv hustrun Ida Katarina Svensdotter 1876 Skatelöv (kom från Västra Torsås 1895) barnhusbarnet Elsa Matilda född 1905 i Stockholm (kom 1906 och flyttade till Västra Torsås 1909) inhyses: Karl Gustav Svensson född 1873 i Skatelöv Johan Anton Teodor Pettersson född 1856 (utflyttad 1901)