Torpet Fridsborg

under Långhult i B Långhults rote

Fridsborg Första gången namnet Fridsborg nämns är i Husförhörslängden 1881-1893. Dessförinnan står det endast backstuga i kyrkoböckerna. Bengt Bengtsson från Billarp gifter sig 1869 med Elin Johansdotter från Virestad. Det flyttar in i backstugan Fridsborg i Långhult året efter, tillsammans med två barn. Efter några år bor här även några inhyses, Elin Jönsdotter med fostersonen Johan Magni Gustavsson som senare flyttar till Dalhemmet i Bromåla. Bengt och Elins döttrar Emma, Carolina och Vendela och sonen Olof emigrerar till Amerika och dottern Blända flyttar till Danmark. Dottern Ingrid blir kvar i Fridsborg och får flera barn utanför äktenskap. 1899 dör emellertid Elin och Bengt blir änkeman. Bengt lever fram till 1924 och två år senare gifter sig barnbarnet Elin Martina med Anton Persson från Örkened och bor kvar till 1932. Ingrid med flera barn bor kvar till 1941 och då bor även hennes son Valdemar Edvin Reinholds hustru och deras första barn här. Familjen Bengtsson med alla barn och barnbarn och inhyses har  alltså nu bott i backstugan Fridsborg under hela sjuttio år. År 1941 flyttar Edvin Fransson och Helga Johansson till Fridsborg, som nu inte längre är en liten backstuga. Huset, som finns kvar idag, är troligen nybyggt och tomten utökad och friköpt. Paret, tillsammans med en son, kom då ifrån Jakobsdal i Hårdahult, ett torp under gården i Hårdahult där Helga var född. Edvin var född i Aspelund i Knoxhult och han flyttade sedan med sin mamma som 10-åring till torpet Stensnäs i Häradsbäck. Hans pappa vistades då i Amerika och återvände aldrig till Sverige. Edvin själv åkte till Amerika 1923 och vistades där i åtta år. Man undrar förstås om han träffade sin far under de åren. Hemkommen till Härlunda gifter han sig 1934 och bor först i fem år i Lilla Härlenäs under Låkhults Södregård. Fridsborg blir sedan hemmet för Edvin och Helga livet ut och här växer deras två söner upp. Edvin kommer att arbeta på sågverk och Helga odlar sin jord i stor omfattning. Efter alla år i Amerika kallades ofta Edvin för ”Amerikanaren”. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK samt muntliga källor

Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 24 November 1932:

Cyklist kolliderar med hästskjuts. I Härlunda inträffade i lördags kväll en svårartad olyckshändelse. Hr Gustav Fransson från Härlunda kom cyklande och sammanstötte med en hästskjuts, som kom körande i mörkret. Enligt uppgift hade varken skjutsen eller hr Fransson någon lykta. Vagnens tistelstång träffade då Fransson så häftigt i magen, att han kastades till marken. Han forslades till Växjö lasarett. Någon fara för livet torde ej föreligga.  

Ägarlängd för Fridsborg

1870-1926  Bengt Bengtsson. Född 28 mars 1833 i Billarp,  Härlunda (G). Död 11 januari 1924 i Långhult, Härlunda (G). Elin Johansdotter. Född 21 juli 1839 i Virestad (G). Död 22 februari 1899 i Långhult, Härlunda (G). Barn Hennes D u.ä: Emma Bengtsdotter. Född 19 februari 1839 i Virestad (G). D: Blända Bengtsdotter. Född 17 februari 1870 i Slätthult, Härlunda (G). D: Ingrid Bengtsson. Född 5 august 1871 I Härlunda (G). S: Olof Bengtsson. Född 30 juni 1874 i Långhult, Härlunda (G). D: Carolina Bengtsdotter. Född 26 maj 1877 i Långhult, Härlunda (G). D: Vendela Maria Bengtsdotter. Född 4 augusti 1883 i Långhult, Härlunda (G). Inhyses några år Elin Nilsdotter. Född 23 september 1847 i torpet Sjöholmen i Vashult, Härlunda (G). Barn S: Johan Magni Gustafsson. Född 29 december 1873 i Långhult, Härlunda (G). Död i Amerika. Martha Inga Andersdotter. Född 1834 i Virestad (G). (Maken Peter Svensson vistas utrikes) D: Marthina Petersdotter. Född 1870 i Härlunda (G) D: Christina Petersdotter. Född 1 januari 1878 i Härlunda (G). Ingrid Bengtsson. Född 5 august 1871 I Härlunda (G). Hennes D u.ä: Elin Martina Petersdotter. Född 30 augusti 1893 i Härlunda (G). D u.ä: Herta Valborg Petersdotter. Född 2 maj 1896 i Härlunda (G) S u.ä: Karl Ivar Cecilius Hermansson. Född 21 januari 1901  i Härlunda (G) D u.ä: Semmy Linnéa Larsson. Född 29 juni 1907 S u.ä: Valdemar Edvin Reinhold Olsson. Född 6 april 1911 i Härlunda (G). 1926-1932 Anton Persson. Född 25 juli 1898 i Örkened (L). Elin Martina Petersdotter. Född 30 augusti 1893 i Härlunda (G). 1938-1941 Valdemar Edvin Reinhold Olsson. Född 6 april 1911 i Härlunda (G). Lilly Maria Karlsson. Född 26 februari 1910 i Västra Torsås (G). Barn Lissie Etel Vivi Ann Olsson. Född 16 februari 1939 i Långhult, Härlunda (G). 1941-2009 Gustaf Edvin Fransson. Född 22 juli 1905 i Knoxhult, Härlunda (G). Död 22 mars 1997 i Långhult, Härlunda (G). Helga Matilda Johansdotter. Född 21 november 1913 i Hårdahult, Härlunda (G). Död 15 oktober 2009 i Växjö (G). Barn S: Gustaf Stig Erik Edvinsson. Född 6 oktober 1934 i Härlunda (G). S: Rolf Ove Allan Edvinsson. 28 juli 1842 i Härlunda (G).