Kulturminnet Tjoilelina (Källabacken)

under Verahult i C Slätthults rote