Kulturminnet Tjoilelina (Källabacken)

under Verahult i C Slätthults rote

Enligt sägnen ska denna källa aldrig sina och det sägs att en knekt ska ridit ner i källan. Historien förtäljer dock inte om hästen följde med i fallet, ej heller hur det gick för knekten. Källa: Ur boken, ”Farfar och jag – Vår färd genom tiden och bygden”, Cecilia Johansson.