Kulturminnet Tjoilelina (Källabacken)

under C7 Verahult i C Slätthults rote