Kulturminnet Tjärränna 4

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar , ca 15x15 m (Ö-V), bestående av 1 tjärränna och 1 beckkokningsanläggning. Tjärrännan, belägen i områdets Ö del är 8 m l (N-S), 1-1,7 m br, avsmalnande I ändarna och 0,5 m dj. I S änden en uppmurad bröstning, 0,2 m h, helt övermossad . Beckkokningsanläggningen, belägen i S-sluttning , 4 m V om föregående är närmast rund, 2 m diam och 0,3 m h. I mitten en grop för grytan, ca 1 m diam och 0,2 m dj. Övermossad eldstadsöppning i S.