Torpet Olofslycke, Kron-Olans

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende var Karin Jonsdotter och Olof Jonsson. Torpet upphörde 1909 Olof Jonsson kallades Kron-Olan och var en händig man som snickrade möbler och husgeråd. Tillverkade även laggkärl och tjärtunnor.