Hallaboda

I sydvästra delen av Härlunda församling ligger byn Hallaboda. Under Riksarkivet i...">

Gården Hallaboda

under C Slätthults rote

Hallaboda

I sydvästra delen av Härlunda församling ligger byn Hallaboda. Under Riksarkivet i Husförhörslängder, Mantalslängder, Jordeböcker och i Lantmäteriets historiska kartor finns flera olika stavningar på byn såsom ”Hällaboda, Hallabo, Hällabo och då Hallaboda som idag är det vedertagna namnet.

Hallaboda är omnämnt redan 1621 och då med Nils och hans hustru Elin som boende på platsen, men mycket tyder på att det bott människor på här tidigare än så. Fastigheten bestod till en början av ¼ mantal (så kallat ”Fjierdingsheman”) men delades sedan i mitten av 1700-talet till två 1/8 mantal och sedan ytterligare en gång i början på 1800-talet, där den ene ägaren tilldelades 3/16 mtl och den andre 1/16 mtl. I mantalslängden för 1798 och 1804 står det att det är 2 gårdar om vardera 1/8 mtl som Anders och Bengt brukar. Vid laga skifte 1851 har Hallaboda delats på 3 delar A,B och C som man kan se på bild 4 nedan.

Även två, eventuellt tre torp/backstugor samt en jordkoja har nämnts i husförhörslängder och mantalslängder/jordeböcker, nämligen Hallatorp, Hallaslätt, och Backaryd. Dessa objekt ligger numera i byn Gemön (utskift), (se Gemön (utskift) till höger i menyn). Vi har tre lokaliserade platser där dessa kan ha legat och märkt ut de på kartan men enligt Generalstabens karta från 1869 verkar Hallatorpet ha legat där nu Hallaslätt ligger, vilket ger en del frågetecken. Vi arbetar på att försöka reda ut detta och är det någon som kan ge oss upplysningar så kontakta redaktören för Slätthults rote. Kontaktuppgifter finns under ”Kontakt” till höger i menyn.

Källor: RA, RAÄ. LHK.