Torpet Vinsås

under Vinskalle i D Vashults rote

Torpet upphörde 1950. Sista boende var Edvin Gustafsson och hans hustru Vendla Karlsson.