Torpet Vinsås

under Vinskalle i D Vashults rote

Skylt finns. Första gången som namnet Vinsås dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i boken över åren 1772-1790. Där står då "nybygget Winsåhs". Torpet upphörde 1936.   Boende 1772-1826; Håkan Bengtsson född 1752. Död 1824. hustrun Martha Andersdotter född 1753. Död 1826. dottern Kerstin , inget födelseår angett. Finns inte med när familjen kommer tillbaka 1793 så troligen död i Virestad socken. sonen Anders född 1792. Står sen som brukande dräng. Död 1826. sonen Per född 1794. Anteckning "död", inget årtal angett. Martha kom från gården Vinskalle. I boken innan (över åren 1750-1770) finns hos där med föräldrarna. 1791 flyttar familjen till Virestads socken men kommer tillbaka till Vinsås igen 1793. Året då de bor i Virestad bor en annan familj på torpet. Inflyttade 1792 från Agunnaryds socken; Per Jonsson (står också Olofsson men det är överstuket) hustrun Britta sonen Gumme  Inga födelseår på någon av dem. Familjen flyttar 1793 till Vislanda socken. Inflyttade från Virestad socken 1808; pigan Botil Persdotter född 1775. hennes son Per Olsson född 1802.   Boende mellan ca.1826-1915; Efter att både Håkan, Martha och deras son Anders dör 1824 resp. 1826 kommer det en ny torpar dräng. Det står inte när han flyttade in men troligtvis runt 1826; Per Svensson född 1804. Bor kvar med sin familj (se nedan) till sin död 1851. pigan Bengta Danielsdotter född 1816. Det står inte när hon flyttar in men hon är med i boken över åren 1830-34. Flyttar till Kristianstad i Skåne 1833. Per gifter sig med Maria Simonsdotter född 1820. Kom troligtvis från ett annat torp under Vinskalle som hette Vinsholm. Bor kvar till 1861. Tillsammans får de barnen; sonen Jonas född 1839, Härlunda. Tar över som brukare av halva torpet, se mer längre ner. dottern Ingrid född 1840, Härlunda. Tar över som brukare av halva torpet, se mer längre ner. dottern Signild född 1842. Död 1844. sonen Aron född 1846. Död 1847. sonen Aron född 1848, Härlunda. Bor kvar hos sina syskon som dräng. Flyttar 1870 till backstugan Björnön under Björksjömåla. sonen Peter född 1851. Död 1851. Inflyttad från Virestad socken 1851; Bengt Simonsson född 1825. Flyttar vidare till Vashult 1852. Bör varit en bror till Maria. Inflyttad från Vashult 1855; Jon Simonsson född 1830. Bör också varit en bror till Maria och Bengt ovan. Flyttar tillbaka till Vashult igen 1857. Inflyttad från Västra Torsås socken 1859; Ingrid Simonsdotter född 1836. Flyttar tillbaka till Västra Torsås 1860. Bör också varit en syster till Maria, Bengt och Jon ovan. 1860 gifter dottern Ingrid Persdotter (ovan) sig med Sven Jönsson född 1830 i Almundsryds socken. Inflyttad därifrån efter vigseln.  Paret tar då över att bruka halva torpet och Ingrids mor, änkan Maria den andra halvan fram till 1861 då Maria flyttar till Västra Torsås socken. Efter henne tar sonen Jonas över den andra halvan. Ingrid och Sven får barnen; sonen Johan Magnus född 1863. dottern Matilda född 1871. Ingrids bror Jonas Persson gifter sig 1862 med Martha Månsdotter född 1820 i Västra Torsås socken. Inflyttad därifrån efter vigseln med sin dotter Anna Magnidotter född 1858, Västra Torsås. Anna tar sedan över tillsammans med sin make, se mer om dem längre ner. Inhyses Katarina Svensdotter född 1844, Västra Torsås. Inflyttad från gården Vinskalle där hon varit piga. Inget år angett. Hon flyttar till Västra Torsås socken 1871. Inhyses Inga Olofsdotter född 1818, Härlunda. Inflyttad 1873 från Krampamåla. Flyttar igen 1874 till Truvedstorp. I boken över åren 1871-1875 har prästen antecknat; "Ägare Sven Månsson i Linnekärr, Västra Torsås socken 1871". Men torpet brukades fortfarande av syskonen Jonas Persson och Elin Persdotter som ovan. I nästa bok, över åren 1876-1880 står samma men är där överstrukit. 5/6 står istället på Jonas Persson och 1/6 på Sven och Ingrid. Sven och Ingrid flyttar med sina barn till Karsemåla, inget år angett men troligtvis 1878 då de verkar byta med familjen nedan. Inflyttade från Karsemåla 1878; Tar över 1/6, Daniel Nilsson född 1839, Västra Torsås hustrun Anna Persdotter född 1848, Härlunda sonen Peter Johan född 1862. Död 1879. sonen August född 1865, Härlunda. Tar över efter sina föräldrar. sonen Gustav född 1867, Härlunda dottern Blenda född 1872, Härlunda sonen Sven Magnus född 1875, Härlunda dottern Maria född 1877, Härlunda dottern Sofia född 1880, Härlunda dottern Emma född 1882, Härlunda Familjen flyttar till Västra Torsås socken 1885. Sonen August gifter sig 1886 med Anna Magnidotter ovan (dotter till Martha Månsdotter ovan) och de tar då över 1/6 av torpet efter August föräldrar. August och Anna får barnen; dottern Ingrid Lovisa född 1885, Härlunda. Flyttar till Danmark 1903 men flyttar tillbaka igen senare samma år. Flyttar till Väsby i Skåne 1910, kommer tillbaka  igen dottern Vendla Kristina född 1888, Härlunda. Flyttar till Lomma 1907. sonen Peter Johan född 1890, Härlunda dottern Blenda född 1893, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1912. dottern Ester Maria född 1896, Härlunda dottern Emma Veolina? Vilhelmina född 1900, Härlunda Ingrid Lovisas son Johan Alfred Petersson född 1910, Lomma Malmöhus I boken som är över åren 1893-99 står det att August brukar 2/3 av torpet och Jonas Persson och Annas mor Martha brukar 1/3. Martha dör 1897. I boken därpå (åren 1900-1908) bor Jonas kvar men det är ändrat till att han är inhyses. August och Anna står nu som ägare till 1/32 och namnet Vinås är överstuket. I nästa bok (över åren 1909-22) finns inte namnet Vinsås med utan då står det bara Vinskalle 1/32 där familjen bor. August och Anna flyttar 1915 till Skatelövs socken tillsammans med sonen Peter Johan, döttrarna Ester Maria, Emma Veolina? Vilhelmina och barnbarnet Johan Alfred.   Boende 1915-> Ägare av 1/32 Vinskalle och sista boende, Magnus Lilja född 1855, Västra Torsås. Inflyttad från Amerika 1915. Död 1936. hustrun Karin Sofia Magnidotter född 1860, Västra Torsås. Inflyttad därifrån 1915 med sin son Wilhelm Hagström född 1886, Västra Torsås. Wilhelm flyttar tillbaka till Västra Torsås 1916.