Torpet Trollbacken

under Knihult i D Vashults rote

Torpet övergavs ca. 1900 då familjen nedan flyttade ut. Sista boende: Johan Andersson född 1848 i Härlunda socken, död 1899. h. Ingrid Svensdotter född 1847 i Virestad socken. sonen Gustaf född 1879, Härlunda (utflyttad till Ryd, var smed) sonen August född 1882, Härlunda dottern Emma född 1885, Härlunda dottern Jenny Maria född 1890, Härlunda