Torpet Knoxsjölund

under Knoxhult i B Långhults rote

Sist boende skomakare Johan Petersson och inhysning Jenny Jonasdotter med sina barn till 1927.