Kulturminnet Tjärränna 7

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 12 m l (Ö-V), ca 2 m br och intill 0,5 m dj. Flankeras av vallar, 2-3 m br och intill 0,6 m h. Vid Ö änden ansluter en uppsamlingsgrop , ca 1,5 m st och 0,2 m dj.