Kulturminnet Källargrund 2

under Björkeryd i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrund, 5,5x4 m (ÖNÖ-VSV) med intill 1,6 m h kallmurade väggar, ingrävd i backe. Ingång i ÖNÖ. Direkt NV om källargrunden en fålla, 2,5 m st och intill 0,5 m dj, med ingång i ÖNÖ.