Torpet Hultatäppet

under Björnhult i F Husjönäss rote