Torpet Björkeskärv

under Gäddegölshult i F Husjönäss rote

Björkeskärv 2 . "Sissa Magnis" Hit flyttade Sissa Olsdotter 1889 från Björkeskärv 1 Sissebacke. Sist boende Magni Johansson Matilda Larsdotter 1925