Kulturminnet Kojgrund

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Kojgrund , närmast oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV). Väggpartier 1-1,5 m br och 0,2 m h. I VSV spisröse , ca 2 m st och 0,5 m h. Grunden ligger i anslutning till och NÖ om ett block, 3 m st och 1,5 m h.