Torpet Hårdaslätt

under Hårdahult i C Slätthults rote