Kulturminnet Ristning

under Slätthult i C Slätthults rote

Ristningen är belägen på ovansidan av en flat hällformad sten, c:a 1m stor och en 02m tjock. Text på stenen: MHCCXXI, 1464 HPS och PPS. Källa: RAÄ-fornsök.