Kulturminnet Ristning

under Slätthult i C Slätthults rote