Kulturminnet Ristning

under C6 Slätthult i C Slätthults rote