Kulturminnet Husgrund- ruin

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Torplämning , ca , bestående av 1 källargrund och 1 boningshusgrund . Källargrunden, belägen i områdets V del, är 4x3 m (NNV-SSÖ), med intill 1,7 m h väggar av kallmurad sten. Ingång i S. Boningshusgrunden, belägen ca 45 m ÖSÖ om föregående är mycket otydlig och osäker . Endast ett möjligt spisröse synligt , ca 2,5 m st och 0,5 m h.   [caption id="attachment_9539" align="alignnone" width="300"] Bild: Härlunda hembygdsförening. April 2024[/caption]