Kulturminnet Tre lee

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Vägkorsning benämnd "Tre lee", på gamla vägen Älmhult-Häradsbäck och vägen till Torbjörnahult. Vägkorsningen är markerad med tre stenstolpar.