Kulturminnet Tjärränna 8

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 9 m l (Ö-V), 1-2 m br och 0,2-0,3 m dj. I V änden ansluter en uppsamlingsgrop , 1,5 m st och 0,3 m dj.