Torpet Thorsjö (Danielatorpet)

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Enligt uppgiftslämnare till Fornfynd fanns det ett stort block på Danielatorpet. På detta block fanns inhuggna tecken liksom runor. Denna sten som var 4 m h sprängdes på 1920-talet av uppgiftslämnarens far för att användas till bron vid nya vägen Häradsbäck-Älmhult. Källa med mer information: Fornfynd.