Torpet Sänneshult- Härlenäs

under Sänneshult söd. och öst. gård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg på det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Finns även ett Härlenäs under Låkhult med detta har tillhört Sänneshult. Torpet är troligtvis samma Härlenäs som tillhörde Häradsbäck fram till att skiftet till Virestad socken gått igenom. I Härlunda sockens husförhörslängd dyker namnet Härlenäs under Häradsbäck upp i boken över åren 1811-1820. De som då finns i Härlundas husförhör står som inflyttade 1816 från Göteborg; Johan Engström född 1784 hustrun Johanna Kellberg född 1794 dottern Fredrika född 1815 sonen Johannes född 1817 Familjen flyttade till Almundsryds socken.   Boende ca. 1821-1833; Måns Håkansson född 1781 hustrun Elin Tufvedsdotter född 1786 sonen Sven född 1808 dottern Karin föd 1812 sonen Håkan född 1815 dottern Maria född 1824 Familjen är överstrukna men det står inte vart de flyttade eller när.   Inhyses pigan Ingeborg Hansdotter född 1775. Flyttar till Knoxhult 1829. hennes dotter Anna född 1812 Änkan Elin Nilsdotter född 1736. Död 1822 Inhyses pigan Nilla Johansdotter född 1780. Bor senare på Johanslund under Häradsbäck. hennes dotter Charlotta född 1806. Utflyttad till Jämshögs socken 1821. hennes son Johan född 1812   Gumme Danielsson född 1803, Västra Torsås hustrun Maria Jonasdotter född 1800, Skatelöv dottern Elin född 1827, Västra Torsås Familjen är överstuken men står inte vart de flyttat eller när.   Boende 1833-1868; Inflyttade 1833 från Jämshögs socken; Karl Petersson Schönbeck född 1795 Urshults socken hustrun Inga Jönsdotter född 1783, Asarum. Död 1866. tvilling döttrarna Johanna och Ulrika födda 1823, Jämshög. Johanna flyttar till Virestad socken 1840. Ulrika flyttar till Markaryd 1851. sonen Karl Magnus född 1825, Jämshög. Flyttar till Karlskrona 1852. drängen Jöns Nilsson (Härlund) född 1817, Asarum. Inflyttad 1834 från Jämshög. I boken över åren 1849-55 har prästen antecknat att torpet är beläget i Sänneshult, Virestad socken. Sista gången det är med i Härlundas husförhör är i boken över åren 1866-70. Där har prästen stukit över namnet och skrivit dem som utflyttade till Virestad 1868.   Boende ca. 1866-1896; I Virestads husförhörslängd över åren 1866-1870 står istället; Olof Bengtsson född 1840, Kyrkhult hustrun Christina Magnusdotter född 1836, Urshult Flyttat till Kyrkhult, Blekinge 1866   Inflyttade 1867 (oläsligt vart ifrån); Jonas Magnusson Söderling född 1831, Jämshög hustrun Anna Kajsa Magnusdotter född 1836, Skatelöv hennes dotter Emma Matilda född 1859. Skatelöv. Flyttar till Danmark 1878. gemensamma sonen Sven Magnus född 1861, Härlunda gemensamma dottern Blenda Christina född 1872, Virestad. Död 1876. Familjen emigrerar till Amerika 1881.   Inflyttad från Härlunda 1879; Torparen Håkan Bengtsson född 1857, Härlunda.. Flyttar ut 1897.   pigan Kerstin Jönsdotter född 1846, Härlunda. Inflyttad därifrån 1887. Inhyses, Bengt Olsson född 1814, Härlunda hustrun Maria Eriksdotter född 1823, Härlunda dottern Ingrid född 1865, Härlunda   Inhyses, Jon Olsson född 1844, Jämshög Elin Petersdotter född 1847, Härlunda sonen Peter Magnus född 1873, Virestad dottern Emma Martina född 1877, Virestad Familjen flyttar 1881 till Godhult   Boende 1896-> Peter Johan Håkansson född 1866, Härlunda. Flyttar in därifrån 1896. Tillbaka till Härlunda 1898 och sedan tillbaka hit igen 1901. Vistades i USA mellan 1924-1926. hustrun Ingrid Bengtsdotter född 1865, Härlunda. Död 1917. sonen Johan född 1892, Amerika. Emigrerar igen tillbaka till Amerika 1910. sonen Emil född 1893, Amerika. Emigrerar igen tillbaka till Amerika 1910. sonen Henrik född 1899, Härlunda. Flyttat till Malmöhus 1918, tillbaka igen samma år men flyttar igen samma år till Hässleholm, Skåne. Bodde i Härlunda socken mellan 1909-1914. Inhyses pigan Kerstin Jönsdotter född 1846, Härlunda. Utflyttad 1923. Inhyses änkan Maria Eriksdotter född 1823, Härlunda. Död 1899.   [caption id="attachment_8991" align="alignnone" width="300"] Bild från boken Svensk bebyggelse från 1952.[/caption]