Torpet Ulrikshamn

under Ulriksmåla i F Husjönäss rote

Senare bytt namn till Ulriksholm.