Skylt finns.

Torpet Dalhemmet (Wislanders)

under Bromåla i C Slätthults rote

Skylt finns.

Denna backstuga tillhörde Bromåla och byggdes jämförelsevis ganska sent. Lämningen består av en boningsgrund (6x5 m) och en förvaringsgrop och det finns spår av flera röjningsrösen i omgivningen.

Änkan Kerstin Sigfridsdotter från Västra Torsås är den första som flyttar in i backstugan Dalhemmet år 1868 tillsammans med sin son Bengt Sunesson. Hon hade varit gift med Sune Bondesson, barnfödd i Björkenäs i Torbjörnahult och torpare i Sannadal i Hyltan (då en utskift under Virestad) men blev änka år 1863. Hon flyttar emellertid tillsammans med sonen från backstugan till Malmö 1876, där hon dör 1884.

Dottern till Pehr Börjesson i Dalanshult, pigan Bengta Persdotter, flyttar in i backstugan 1876 och bor här i ett år.

År 1878 flyttar den då 34-åriga pigan Elin Nilsdotter med femårige sonen Magni Johan och sin 65-åriga mamma inhysepigan Elin Jönsdotter till Dalhemmet. Ellin Jönsdotter var född i Häradsbäcks soldattorp No 5, dotter till soldaten Jöns Dahl och hon var dessutom en yngre syster till Stina Jönsdotter som bodde i backstugan Törnaholm. Hon tjänade piga på flera ställen i socknen och fick u.ä. dottern Elin 1847 och u.ä. sonen Olof 1854 på torpet Sjöåsen i Vashult. Elin Jönsdotter dör i backstugan 1885. Magni Johan flyttar som 18-åring till Amerika och återkommer aldrig till hembygden. Mamma Elin gifter sig 1893 med änklingen Bengt Persson och flyttar till honom i Knoxsjölund.

Från torpet Stensnäs i Trolleboda flyttar år 1890 torparhustrun Hanna Andersdotter med sina fem barn in i backstugan. Hennes man åkte till Amerika 1886. Fjortonåriga dottern Anna Sofia dör 1893. Hanna och övriga barn lever i Dalhemmet tills hon själv dör 1894. De fyra barnen startar då sina nya liv som pigor och drängar på olika ställen i bygden.

De sista som flyttar in 1895 i Dalhemmet blir den i trakten beryktade kopparslagaren Karl Gustav Johansson Vislander och hans familj. Själv är han återinflyttad från Stockholm den 12 oktober 1895 och gifter sig då med sin halvkusin från trakten Matilda Sofia Gustavsdotter. Hon är dotter till Gustav Wilhelm Nilsson och hans hustru Johanna Lindqvist i Björkelund i Verahult. Gustav Vilhelms fem år äldre halvbror Johan Fredrik Nilsson är far till Karl Gustav Vislander. Hustrun Matilda Sofia har med sig två egna barn och familjen utökas också med fyra barn. En son Johan Sigfrid Vallentin dör som treåring. Hela familjen flyttar vidare 1906 till backstugan Skönadal i Knoxhult.

Boende i backstugan Dalhemmet

1868- 1876

Kerstin Sigfridsdotter. Född 8 augusti 1817 i Västra Torsås. Död i Malmö 1884.

Hennes son Bengt Sunesson. Född 17 april 1853 i Hårdahult, Härlunda (G).

1876-1877

Bengta Persdotter. Född 25 december 1845 i Dalanshult, Härlunda (G) (dotter till Per Börjesson i Dalanshult).

1878-1893

Elin Jönsdotter. Född 11 november 1816 i Häradsbäcks soldattorp No 5. Död 5 november 1885 i backstugan Dalhemmet, Bromåla, Härlunda (G). 

Hennes dotter Elin Nilsdotter. Född 23 september 1847 i torpet Sjöholmen i Vashult, Härlunda (G). Död 24 oktober 1904 i torpet Knoxsjölund, Knoxhult, Härlunda (G).

Barn

S: Johan Magni Gustafsson. Född 29 december 1873 i Långhult, Härlunda (G). Död i Amerika.

1890-1894

Hanna Andersdotter. Född i Almundsryd 7 september 1844.

Barn

S: Johan Magnus Aronsson. Född 2 maj 1874 i Härlunda (G).

S: Karl Emil Aronsson. Född 8 april 1877 i Härlunda (G).

D: Anna Sofia Aronsdotter. Född 15 januari 1879 i Härlunda (G).

S: Karl Johan Aronsson. Född 11 juni 1881 i Härlunda (G).

D: Emilia Aronsdotter. Född 17 juli 1884 i Härlunda (G).

1895-1906

Karl Gustaf Johansson Vislander. Född 8 augusti 1858 i Hjortsberga, Alvesta (G). Död 20 december 1939 i Flyen, Vashult, Härlunda (G).

Matilda Sofia Gustavsdotter. Född 26 januari 1873 i Göteryd (G). Död 30 juni 1938 i Almundsryd, (G).

Barn

S: Emil Mauritz Vislander. Född 2 feb 1893 i Härlunda (G). Hennes barn.

S: Karl Gustav Ture Vislander. Född 17 januari 1895 i Härlunda (G).

D: Jenny Dorotea Vislander. Född 30 maj 1897 i Dalhemmet, Bromåla, Härlunda (G).

S: John Sigfrid Vallentin Vislander. Född 19 augusti 1897 i Dalhemmet, Bromåla, Härlunda (G).

S: Åke Sigfrid Vislander. Född 8 september 1902 i Dalhemmet, Bromåla, Härlunda (G).

S: Bror Edmund Vislander. Född 24 nov 1905 i Dalhemmet Bromåla Härlunda (G).

Källa: RA och RAÄ-fornsök