Torpet Femlingelund

under Vashult i D Vashults rote

Namnet Femlingelund dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1821-1829. Då bor följande familj på torpet: Olof Nilsson Rosendal född 1782, avled 1847 hustrun Karin Johansdotter född 1782, död 1838 sonen Sven född 1810 i Härlunda socken. drängen Johannes Danielsson född 1820 (utflyttad med sin familj 1847 till Sjöboholm under Vashult) hans hustru Ingeborg Johansdotter född 1820 dottern Catharina född 1846 I nästa husförhör bor sonen Sven (född 1810) kvar med sin familj fast han kallas då Sven Olofsson Hult. Hans hustru Kerstin Svensdotter född 1796, avled 1854 1856 flyttar Sven med sin andra hustru Elin Persdotter född 1827 i Härlunda socken till soldattorpet i Torbjörnahult, Härlunda. 1858 flyttar den sista familjen in: Per Olofsson (Olsson) född 1815, Härlunda hustrun Gunnhild Persdotter född 1815 i Västra Torsås socken, avled 1890 sonen Bengt född 1843, Härlunda dottern Bengta född 1845, Härlunda dottern Karin född 1851, Härlunda sonen Peter född 1854, Härlunda Åren 1876-1893 nämns platsen endast som "backstuga". Efter sin hustrus död 1890 flyttar Per och bor som "inhyses" under Vashult.