Torpet Femlingelund

under Vashult i D Vashults rote

Skylt finns. Namnet Femlingelund dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1821-1829.   Boende ca. 1821-1890; Olof Nilsson Rosendal född 1782, död 1847. hustrun Karin Johansdotter född 1782, död 1838. sonen Sven född 1810 i Härlunda socken. Flyttar som dräng till Häradsmåla 1829. Se mer om honom längre ner.   Drängen Michael Jonsson född 1815. Flyttar 1842 till Stenbrohults socken. Drängen Johannes Danielsson född 1820, Härlunda. Inflyttad från Örkeneds socken 1842. Johannes gifter sig med Ingeborg Jonasdotter född 1820. Inflyttad 1846 från Virestads socken. dottern Catharina född 1846 Familjen flyttar 1847 till Sjöboholm under Vashult.   Inflyttade 1847 från Torbjörnahults soldattorp; Soldaten Sven Olofsson Hult född 1810 (samma som sonen Sven ovan). Anteckning att han tjänar för Torbjörnahult. Hans hustru Kerstin Svensdotter född 1796, avled 1854. Sven gifter om sig 1855 med Elin Persdotter född 1827 i Härlunda. Hon står först som piga på torpet. Inflyttad 1854 från gården Vashult. Tillsammans får de tvillingarna Olof och Peter födda 1855. Båda dör 1855. Sven och Elin flyttar 1856 tillbaka till soldattorpet i Torbjörnahult.   Inflyttade 1856 från Eskilstorp under Krampamåla; Jonas Jonsson född 1823, Härlunda hustrun Maria Svensdotter född 1831, Härlunda Flyttar 1858 till Husjönäs.   1858 flyttar den sista familjen in: Per Olofsson (Olsson) född 1815, Härlunda. Inflyttad från gården Vashult. hustrun Gunnild Persdotter född 1815 i Västra Torsås socken. Inflyttad från Verahult med sina barn; sonen Bengt född 1843, Härlunda dottern Bengta född 1845, Härlunda dottern Karin född 1851, Härlunda sonen Peter född 1854, Härlunda Åren 1876-1893 nämns huset endast som "backstugan". Gunnild dör 1890 och efter sin hustrus död flyttar Per och bor som "inhyses" under Vashult.