Byggnaden Verahult 1:9 (Smeens)

under Verahult i C Slätthults rote