Kulturminnet Källargrop 2

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrop, rektangulär, 2,5x2 m (NNV-SSÖ) och intill 0,7 m dj. Kring kanten är en vall, 1,2 mbr och 0,1-0,4 m h, med gavelpartier i NNV och SSÖ. Gropen har stensatta väggar.