Kulturminnet Stenbrott

under C8 Gemön (utskift) i C Slätthults rote