Torpet Sjödalen

under Krampamåla i G Spjutaretorps rote

Sjödalen Torp under Krampamåla. Torpare Johan Johansson född 1840. Hustrun Ingrid född 1845 Barn: Johan Olof född 1865. Anna Maria född 1868, Sven Magnus född 1872 Karl Johan född 1875. AnnaMarias oäkta son Karl Algot född 1887. Familjen utflyttad omkring 1900. Torpet stod troligen obebott till omkring 1920 då förre ägaren till Krampamåla 1:3 flyttade dit och bodde där till sin död i slutet på 1920-talet. Han hette Karl Persson född 1861. Hustrun Matilda född 1870.