Torpet Planen

under Vashult i D Vashults rote

Skylt finns. Namnet Planen dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1876-1880. Då benämnd "backstugan Planen". Ett hus har troligen legat på platser även innan detta men då kallats bara backstugan och det gör det svårt att veta vilka som bott här tidigare. I dokument från Lantmäteriets historiska kartor över Vashult vid laga skifte år 1872 kallas ett hus för "klockaretorpet" och ser ut att ligga på samma plats men något sådant namn finns inte i kyrkböckerna. Se karta längst ner på sidan.   Boende ca. 1876-1907; Familjen bor på torpet Fållen under Vashult i husförhörslängden 1871-1875; Johannes Håkansson född 1818 i Härlunda. Död 1887. hustrun Kerstin Persdotter född 1811 i Härlunda, död 1877 sonen Peter född 1842 i Härlunda. Peter gifter sig 1886 med änkan Sissa Andersdotter född 1830 i Jämshög socken. Sissa har barnen (från sitt tidigare äktenskap): dottern Maria Christina Jonsdotter född 1859 i Härlunda. Flyttar till Danmark 1881. sonen August Jonsson född 1861 i Härlunda. Flyttar till Virestad socken 1884.   I samma och tidigare husförhörslängder (över åren 1871-1875 och 1876-1880) finns Sissas familj under vad som endast benämns "backstuga" (också under Vashult): Jon Nilsson född 1831 i Härlunda, död 1880 hustrun Sissa Andersdotter (som ovan) sonen Johannes född 1857 i Härlunda. Utflyttad till Västra Torsås socken 1880. dotter Maria Christina (som ovan) sonen August (som ovan) Familjen hade också tidigare bott på torpet Sjöboholm under Vashult.   Peter och Sissa är de sista som bor på Planen. Sissa dör 1904 och Peter 1907. Efter detta är namnet Planen överstuket och försvinner sen helt.   [caption id="attachment_8468" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Fållen och troligen Planen vid Vashults laga skifte år 1872.  "Klockaretorpet" benämns bla med nummer 183-185.[/caption]