Torpet Lilla Fagerhult (Holma Bländenas)

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg under det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Även kallats "Holma Bländenas". Första gången namet Lilla Fagerhult dyker upp är i boken över Virestads sockens husförhörslängd över åren 1876-80. Både i den boken och i den över åren 1871-1876 har prästen antecknat "stugan står på torpet Fagerhults ägor". Stugan fanns alltså redan innan den fick sitt namn.   Boende 1871-1901: Inflyttade 1871: Sven Håkansson född 1803. Virestad. Död 1882 hustrun /sen änkan Marta Nilsdotter född 1804, Örkened. Död 1899. pigan Kristina Svensdotter född 1858 Gjellerup? på Jylland. Anteckning att hon är dotterdotter till Sven Håkansson ovan. Inflyttad från Danmark 1873. Prästen har antecknat att hon var i Danmark 1876-80. Flyttar tillbaka dit igen 1882.   Inflyttade 1883 från torp under Almås, Virestad socken; Sven  Svensson född 1835, Virestad hustrun Maria Lundgren född 1836, Loshult. Utflyttad med maken till Långaryd, Jönköpings län? 1897. dottern Stina född 1859, Virestad dottern Ingrid född 1863, Virestad dottern Ida född 1869, Virestad. Flyttar till Femsjö 1889. sonen Johan född 1871, Danmark. Flyttar till Femsjö 1889. sonen Sven född 1878 Danmark. Flyttar till Femsjö 1889.   Boende 1901-> Blända Holm född 1859 i Virestad socken. Sömmerska. Inflyttad från Härlunda socken 1901. Har även bott under Häradsbäck och Häradsmåla. Inhyses pigan Elin Svensdotter född 1842, Virestad. Inflyttad 1908 från Amerika.