Kulturminnet Tjärränna 2

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

RAÄ