Torpet Grönastrand

under Knihult i D Vashults rote

Första gången namnet Grönastrand dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1841-1848. Där är då antecknat "nybygge".