Kulturminnet Tjärränna

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 10 m l (NV-SÖ), intill 2,5 m br och 0,7 m dj. I NV ett kallmurat bröst, 0,3 m h. Uppsamlingsgrop, 3 m NV om bröstet, 1,5 m diam och 0,6 m dj. På sidorna vallar av kolstybb, 2-3 m br och 0,3-0,5 m h.