Backstugan Osbacken

under Långhult i B Långhults rote

Här har legat en backstuga vars namn vi ännu ej är helt säkra på. Backstugan nämns med namn första gången i husförhörslängden 1881-1893. Det som talar för att det geografiska läget är backstugan Osbacken är, att det i handlingarna vid en ägodelning 1885, så kallas platsen ”Oslyckan” vid flera tillfällen. Dessutom finns backstugan i anslutning till närliggande backstugor i husförhörslängden. Uppgifter frånRiksantikvarieämbetet: Torplämning, bestående av en husgrund av typen backstuga. Den är rektangulär , 3,5x2,5 m (N-S), med intill 1 m h väggar , delvis av kallmurad sten. Ö långsidan öppen . Ingrävd i Ö-sluttning av kulle . Bild nedan på lämningen från 2018. Dessutom finns bild från 2024. Källa: RAÄ-fornsök. Om någon har uppgifter om denna backstuga ber vi er höra av er till en redaktör för Långhults rote (se kontakter).  

Boende i backstugan

1883-1893 Sven Johansson. Född 27 mars 1821 i Västra Torsås (G). Död 26 september 1893 i Långhult, Härlunda (G). Elin Abrahamsdotter. Född 29 november 1823 i Västra Torsås (G). Död 24 mars 1891 i Långhult, Härlunda (G). 1891-1894 Bengta Olsdotter. Född 3 augusti 1835 i Virestad (G). 1890-1893 Hanna Magnidotter. Född 3 oktober 1847 i Urshults (G). D: Maria Persdotter. Född 30 september 1875 i Härlunda (G). S: Frans Gustaf Persson. Född 24 maj 1880 i Virestad (G). 1891-1893 Änkan Bengta Olsdotter. Född 3 augusti 1835 i Virestad (G). 1893-1894 Änkan Anna Johansdotter. Född 17 juli 1834 i Härlunda (G). S: Sven Johan Håkansson. Född 24 december 1862 i Härlunda (G). Änkan Karin Persdotter. Född 11 december 1859 i Härlunda (G). S: Gustaf Svensson. Född 23 september 1878 i Härlunda (G). Sven Jönsson. Född 10 november 1830 i Almundsryd (G). Ingrid Persdotter. Född 28 december 1840 i Härlunda (G).