Kulturminnet Linbastu

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Linbastu, rest av, 7,5x7 m (NÖ-SV), med intill 1,2 m h kallmurade väggar. I anläggningen finns 2 spisrösen. Det ena i mitten och det andra i N hörnet, dessa är 1,5-2 m st och 0,4-0,5 m h. Ingång i NÖ. I NÖ ansluter den s.k. brytestugan, ca 3 m br, öppen mot NÖ. I SV kanten ett stort stenblock.