Byggnaden Ellagölshult 1:2

under Ellagölshult i G Spjutaretorps rote

Gården tidigast nämnd 1635 1778-1813 Sven Giselsson 1813-1841 Johan Svensson 1841-1856 Sven Karlsson 1856-1885 Johan Andersson 1885-1940 Gustav Johansson 1940-1951 Albin Gustavsson och Gerda Gustavsson 1951-1965 Albin Gustavssons dödsbo och Gerda Gustavsson