Torpet Änganäs

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg på det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Vi har alltså letat efter de boende både i Härlunda och Virestad sockens kyrkoböcker. Första gången namnet Änganäs dyker upp är i boken för Virestads sockens husförhörslängd över åren 1821-25.   Boende 1821-1858; Bengt Sunesson född 1788, Härlunda. Död 1852. hustrun Nilla Svensdotter född 1786, Västra Torsås. Död 1858. sonen Sune Bengtsson född 1816, Västra Torsås? Flyttar till Härlunda 1834 och kommer tillbaka 1837. dottern Elin Bengtsdotter född 1818, Virestad? Flyttar till Härlunda 1834 och tillbaka med sin familj 1847. Se mer nedan! sonen Sven Bengtsson född 1821, Virestad? Utflyttad 1837 till Ifö? dottern Ingierd Bengtsdotter född 1824, Virestad. Flyttat till Härlunda 1840 och tillbaka igen 1843. Flyttar ut 1846. dottern Bengta Bengtsdotter född 1828. Tar över som hälften torpare, se mer om henne längre ner. sonen Per Bengtsson född 1833. Tar över den andra hälften, se mer om honom längre ner.   Inflyttade 1847 från Härlunda socken; Carl Svensson född 1818, Västra Torsås hustrun Elin Bengtsdotter född 1818, Virestad? (samma Elin som ovan) dottern Bengta född 1842, Härlunda sonen Sven född 1845, Härlunda sonen Håkan född 1848, Virestad? dottern Karin född 1852, Virestad? sonen Per född 1854, Virestad? Familjen flyttar till Härlunda socken 1856   Boende 1859-1910; Ägare av halva torpet, inflyttade från Härlunda socken 1859: Johan Svensson född 1828, Västra Torsås. Inflyttad första gången 1855 från Västra Torsås, men nu inflyttad hit igen. hustrun Karin Jonasdotter född 1835, Västra Torsås sonen Magnus född 1859, Virestad Familjen flyttar tillbaka till Härlunda socken 1861. Ägare av andra halvan av torpet var Per Bengtsson född 1833, Virestad. Inflyttad denna gång 1859 men det är samma Per som högst upp. hustrun Elin Johansdotter född 1835, Västra Torsås. Inflyttad därifrån 1863. Död 1867. sonen Johan född 1863, Virestad. Död 1863. dottern Nilla Maria född 1866, Virestad. Död samma dag som hon föddes. Per omgift med Elin Isaksdotter född 1825, Almundsryd. Inflyttad 1876 från Härlunda socken. Paret flyttar tillbaka dit 1880.   Andra halvan ägdes av Sven Persson född 1796, Västra Torsås hustrun Stina Jonasdotter född 1791, Skatelöv. Paret flyttar till Härlunda socken 1864. Efter detta verkar halva torpet ägts av Jonas Andersson i Torbjörnahult, Härlunda och andra delen fortsatt av Per Bengtsson ovan.   Ny ägare av halva torpet, inflyttade 1866: Anders Magnus Persson Qvist född 1829, Härlunda. Dog 1905 hans hustru/senare änkan Bengta Bengtsdotter född 1828, Virestad. Död 1910. Samma Bengta som högst upp. sonen Johan Andersson född 1861, Virestad sonen August Andersson född 1863, Virestad. Flyttar till Härlunda socken 1897. dottern Signhild Andersdotter född 1866, Virestad Ägare för andra halvan av torpet blev sedan änkan Elin Eriksdotter född 1828, Härlunda. Inflyttad 1880 från Västra Torsås med barnen. Flyttar till Uthövdan, Virestad socken 1905. hennes dotter Kristina Bengtsdotter född 1859, Härlunda. Flyttar med modern 1905. hennes son Sven Johan Bengtsson född 1864, Härlunda. Flyttar 1882 till Glimåkra, tillbaka igen 1883. hennes dotter Ingrid Bengtsdotter född  1867, Västra Torsås hennes son Janne Bengtsson född 1870, Västra Torsås hennes son Magnus Bengtsson född 1873, Härlunda. Se mer längre ner. inhyses står också; Håkan Bengtsson född 1861, Härlunda. Son till Elin ovan. hustrun Maria Bengtsdotter född 1871, Härlunda sonen Axel Banér född 1892, Virestad sonen Oskar Wilhelm född 1897, Virestad sonen Henrik Manfred född 1900, Virestad sonen Josef född 1903, Virestad Familjen flyttar 1904 till Uthövdan, Virestad socken.   Boende 1910-1924; Torpet verkar obebott till största delen. Först står att det ägs av Gustav Svensson i gården, sen ersatt med Johan Håkansson istället. Sen arrenderas av Sven Johan Persson på Lilla Härlenäs under Låkhult. Efter detta står följande familj; Magnus Bengtsson född 1873, Härlunda (som ovan) hustrun Juliana Johannesdotter född 1886, Bohuslän Jörlanda? (svårläst) dottern Elvira Frideborg född 1905, Virestad Flyttar till Barkhult, Virestad socken 1914.   Boende 1924-> 1924 när huset överförst till Härlunda socken står det att ägare är Britta Olsdotter i Låkhults Södergård. Det är sedan överstruket och ny ägare och också boende står som Ida Kristina Johansson född 1887, Virestad. Bor här gör också änkan Maria Karlsson (född Svensson) född 1851, Härlunda. Änka efter Sven Karlsson. Inflyttad 1928. Efter dem kommer jordbruksarbetaren Johan Edvard Nilsson född 1905, Örkened och hans hustru Ester Linnea Johansson född 1906, Virestad.     [caption id="attachment_7610" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor från skiftet över Låkhult Södergård 1852.[/caption]