Torpet Nyatorp

under Björkeryd i D Vashults rote

Även kallat Hansatorpet och Herratorpet. Första gången namnet Nyatorp dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1811-1820. Sista familjen flyttade in 1888: Peter Johan Andersson Söderling född 1856 i Härlunda hustrun Elin Bengtsdotter född även hon 1856 i Härlunda sonen Albert Mauritz född 1884 i Härlunda sonen Oskar Bernhard född 1886 i Härlunda sonen Axel Ludvig född 1888 i Härlunda dottern Emma Audina född 1890 i Härlunda. Familjen flyttar 1890 till torpet Blädingenäs under Häradsbäck.