Torpet Nyatorp (Hansatorpet eller Herratorpet)

under Björkeryd i D Vashults rote

Skylt finns. Ska även ha kallats Hansatorpet och Herratorpet. Första gången namnet Nyatorp dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1811-1820. De som då bor på torpet var: Anders Paulsson Karbin född 1784 hustrun Ingeborg Johansdotter född 1775 dottern Bengta född 1815 dottern Maria född 1819 flickan? Kerstin Jonsdotter född 1805 Familjen flyttar 1821 till Virestad socken.   Boende 1820-1826: Följande kom 1820 från Almundsryds socken; Mattis Jönsson född 1791 hustrun Bengta Håkansdotter född 1803 sonen Sven född 1822 dottern Elin född 1824 Brukande drängen Jöns Håkansson född 1802 Familjen flyttar ut 1824 men det går inte läsa vad det står att de flyttade till.   Nästa familj flyttar in 1823 från Öja socken och tillbaka dit igen 1826; Samuel Gummesson född 1745 hustrun Martha Nilsdotter född 1755 sonen Petter född 1787   Boende ca. 1830-1834: Martha Johansdotter född 1778 hennes son Håkan Johansson född 1806 hennes dotter Ingeborg född 1815 hennes dotter Catharina född 1818 hennes son Jon född 1824 Brukande drängen Sune Jonsson född 1810. Det står inte vart familjen tog vägen. I husförhörslängden som är över åren 1835-41 finns de inte kvar. Drängen Sune bor kvar men är överstruken utan hänvisning. Två andra står sen som torpar drängar; Johannes Jonsson född 1815. Flyttar 1839 till Aringsås (nuvarande Alvesta) Johan Andersson född 1817. Flyttar 1840 till Stockholm.   Boende 1841-1865: Olof Bergqvist född 1783, Vislanda. Dör 1862. hustrun Maria Rebecka Eggertz född 1788, Skatelöv. Dör 1858. dottern Christina Sophia född 1806. Flyttar 1842 till Göteryds socken. Kommer tillbaka 1852 och då med sonen Carl Magnus född 1844 i Göteryd. dottern Sara Gustava född 1810 och hennes son Otto född 1840. Otto flyttar 1857 till Örkened.   pigan Elin Larsdotter född 1821 och hennes son Magnus född 1847. Inflyttad 1846 från Knihult och de flyttar igen 1848 till torpet Kibboström, också det under Björkeryd. pigan Martha Jönsdotter född 1814. Inflyttad 1848 från Knihult. Flyttar 1849 till Björkesjömåla. drängen Sune Jonsson flyttar in igen 1842 och kommer då från gården Björkeryd. Dör 1854. pigan Maria Håkansdotter född 1827 i Härlunda. Inflyttad 1849 från Näsum och flyttar igen 1853 till Jämshögs socken. pigan Anna Svensdotter född 1839 i Härlunda. Inflyttad 1861 från Häradsbäck och flyttar tillbaka dit igen 1862. Christina Sophia dör 1861 och året därpå flyttar hennes son Carl Magnus till Karlshamn.  Systern Sara Gustava bor kvar som inhyses.   Boende 1865-1878: Från Långhult flyttar följande in 1865; Hans Mattisson född 1832 i Örkened hustrun Eva Håkansdotter född 1835 i Härlunda dottern Matilda född 1856, Härlunda. Flyttar till Danmark 1878 sonen Carl Gustav född 1859, Härlunda. Dör 1875. sonen Johan Magnus född 1863, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1878. sonen August född 1865, Härlunda dottern Emma Maria född 1868, Härlunda sonen Alfred född 1870, Härlunda dottern Hildegerd född 1875, Härlunda Inhyses Sara Gustava Bergqvist (se ovan). Flyttar 1874 till Hörby i Skåne. Familjen flyttar till torpet Fridshult under Häradsbäck men inget år är angett.   Boende 1878-80: En ny familj flyttar in 1878 från torpet Bokelund under Knihult. Jon Jönsson född 1823, Härlunda hustrun Maria Johansdotter född 1822, Härlunda dottern Elin född 1858,Härlunda   Sista boken där Nyatorp står med är den över åren 1881-1893, där är namnet överstrukit och prästen har antecknat "brukas under gården". Samtliga som då bodde där står utflyttade 1887; Jon Jönsson född 1823?, Härlunda (sista siffran i födelseåret är svårläst) hustrun Maria Johansdotter född 1822, Härlunda deras dotter Elin född 1858, Härlunda och Elins dotter Jenny, född 1883, Härlunda. Familjen flyttar 1887 till torpet Petersborg under Häradsmåla. Inflyttade 1884 från Krampanäs; Johannes Johansson född 1825, Härlunda hustrun Bengta Olsdotter född 1839, Örkened dottern Matilda född 1861, Örkened. Död 1887. sonen Jöns född 1868, Härlunda dottern Anna Maria född 1879, Härlunda Matildas dotter Emma född 1887, Härlunda Familjen flyttar 1887 till Truvedstorp.   Sista familjen flyttade in 1888, då kallas torpet Herretorpet; Peter Johan Andersson Söderling född 1856 i Härlunda hustrun Elin Bengtsdotter född även hon 1856 i Härlunda sonen Albert Mauritz född 1884 i Härlunda sonen Oskar Bernhard född 1886 i Härlunda sonen Axel Ludvig född 1888 i Härlunda dottern Emma Audina född 1890 i Härlunda. Familjen flyttar 1890 till torpet Blädingenäs under Häradsbäck. Namnet Herretorpet finns med även i boken efter detta (över åren 1893-1899) men inga bor där och sedan försvinner namnet helt. I ett dokument på Lantmäteriets historiska kartor över Björkeryd från året 1898 står det "Nytorp stuga och ladugårdshus utrymda och förfallna, vilka vid torpets övertagande blivit av arrendator inköpta".   [caption id="attachment_8025" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Björkeryd arealavmätning 1880.[/caption]