Långhults...">

Torpet Petersborg

under Långhult i B Långhults rote

Petersborg 1:15 Detta torp tillhörde Långhults Södregård och har varit bebott sen slutet av 1800-talet. I kyrkoböckerna fram till 1910 benämns stället backstugan ”Furubacken”. Detta år friköps torpet av snickaren Peter Svensson och hans hustru Anna Katarina Johansdotter. I dokumenten nedan finns både köpebrev och karta över tomten. Kanske fick torpet sitt namn efter denne Peter. Johan Andersson från Amundshylte gifter sig 1873 med pigan Ingjerd Svensdotter, som arbetar på en gård i Långhult. De flyttar in på torpet Petersborg 1876 och bor här i två år. Därefter flyttar ett nytt par in,  Peter Johan Johansson, hans hustru Anna Katarina Johansdotter och deras treåriga dotter. Det vill sig inte bättre än att paret skiljer sig och hustrun gifter om sig med den nye ägaren av Petersborg, Peter Svensson.  Peter Svensson och hans familj bor sedan här i drygt trettio år och de får flera barn som växer upp här. Granne till familjen, i Svenslund, är Peters far, Sven Svensson.   Även de två sista familjerna bor här under längre tid. Idag är Petersborg ett välskött småländskt sommartorp. Petersborg lär i folkmun ha kallats ”Rosa-Petterns”. Är det någon som vet varför så kontakta redaktören för Långhults rote. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK, Jordeböcker, Mantalslängder   Ägare/ brukare 1876-1880 Johan Andersson. Född 23 januari 1848 i Härlunda (G). Ingjerd Svensdotter. Född 31 december 1847 i Virestad (G). Barn D: Anna Christina Johansdotter. Född 14 april 1878 i Långhult, Härlunda (G). Död 27 april 1878 i Härlunda (G). 1881-1893 Peter Johan Johansson. Född 24 oktober 1852 i Almundsryd (G). Anna Katarina Johansdotter. Född 30 juni 1856 i Urshults (G). Barn D: Ida Sofia Petersdotter. Född 2 november 1878 i Brändetorp, Härlunda (G). S: u.ä. Henrik Petersson. Född 20 december 1883 i Långhult, Härlunda (G). 1893-1927 Peter Svensson. Född 3 oktober 1865 i Härlunda (G). Död 4 januari 1994 i Härlunda (G). Anna Katarina Johansdotter. Född 30 juni 1856 i Urshults (G). Barn S: Henrik Johansson. Född 20 december 1883 i Härlunda (G). S: Axel Julius Petersson. Född 20 augusti 1893 i Härlunda (G). S: Allmar Leonard Petersson. Född 28 juni 1896 i Härlunda (G). D: Semmi Bettina Petersdotter. Född 22 september 1898 i Härlunda (G). 1927-1943 Karl Arvid Henriksson. Född 12 januari 1907 i Härlunda (G). Hilma Svenborg Bergstrand. Född 19 oktober 1910 i Björkeryd, Härlunda (G). Barn Emma Bettina Maj-Britt Henriksson. Född 30 mars 1943 i Långhult, Härlunda (G). Inhyses Peter Svensson. Född 3 oktober 1865 i Härlunda (G). Död 4 januari 1994 i Härlunda (G). Anna Katarina Johansdotter. Född 30 juni 1856 i Urshults (G). Död 6 september 1939 i Långhult, Härlunda (G). 1943-1950 Frans Julius Olofsson. Född 5 juli 1875 i Virestad (G). Död 22 maj 1950 i Härlunda (G). Amanda Nilsson. Född 6 mars 1882 i Härlunda (G). Död 13 december 1959 i Almundsryd (G). Barn S: Axel Vilhelm Teodor Fransson. Född 18 februari 1916 i Virestad (G). S: Algot Edvin Fransson. Född 30 augusti 1919 i Virestad (G). S: Albert Fransson. Född 30 augusti 1919 i Virestad (G). D: Gerda Elmina Fransson. Född 17 mars 1915 i Virestad (G).