Kulturminnet Tjärränna 3

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

RAÄ