Kulturminnet Tjärränna och beckgryta

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, 20x15 m (NÖ-SV), bestående av 1 tjärränna, 1 beckgryta samt 2 gropar. Tjärrännan är 11 m l (NNÖ-SSV), 2 m br och intill 0,8 m dj. SSV om rännan ett bröste, ca 0,4 m h och 0,3 m br. 2 m S om bröstet är en uppsamlingsgrop, 2,5x2 m st (NS) och intill 1 m dj. 4 m V om uppsamlingsgropen är en delvis stensatt och lerklinad grop, 0,8 m diam och 1,2 m dj. 9 m SV om bröstet på tjärrännan är beckgrytan, ca 3 m st och 0,4 m h. Eldningsinkast i SSV, gropen i mitten är 1 m diam och 0,4 m dj. 4 m NV om beckgrytan är ytterligare en grop, 0,8 m diam och intill 0,8 m dj, möjligen lerklinad. På krönet ca 20-25 m NV om tjärrännan är 4-5 röjningrösen.